News

Ankara Avukat

Ankara Avukat

İştirak nafakasında nafaka yükümlüsünün boşanmada herhangi bir kusurunun olup olmadığı dikkate alınmamaktadır. Yani, çocuğun velayetini almayan ebeveynin, boşanma sürecindeki kusuru ne olursa olsun, çocuğun bakımı için iştirak nafakası ödemesi gereklidir. Bu düzenleme, çocukların haklarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmıştır. Çocukların ebeveynlerinden maddi destek alarak sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanırken, iştirak nafakası eşlerin maddi durumlarına göre belirlenir.

Tedbir nafakası, boşanma veya ayrılık davası açıldığında, mahkeme tarafından dava süresince eşlerin ekonomik durumuna göre alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla ödenen nafakadır. Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesi, tedbir nafakasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Tedbir nafakasının temel amacı, dava sürecinde eşlerin ekonomik durumunu koruyabilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için geçici bir maddi destek sağlamaktır. Bu nedenle, tedbir nafakası, dava sürecinin sonucu ve tarafların kusur durumu göz önünde bulundurulmaksızın, ihtiyaç sahibi tarafın ekonomik durumuna göre Ankara avukat vasıtasıyla belirlenir.

Yargıtay tarafından da onaylanmış olduğu gibi, tedbir nafakasına hak kazanabilmek için belirli şartların oluşması yeterlidir. Bu durumda, aldatan kadın dahi dava sürecindeki ekonomik ihtiyaçlarına göre tedbir nafakasına hak kazanabilir. Tedbir nafakasının ödenmesi, boşanma veya ayrılık davası sonuçlandığında, yoksulluk ve/veya iştirak nafakasının şartları oluşmuşsa, iştirak ve/veya yoksulluk nafakası olarak devam etmesi şeklinde kararlaştırılabilir. Bu şekilde, dava sürecindeki maddi destek, boşanma sonrasında da sürdürülebilir ve ihtiyaç sahibi tarafın korunması sağlanabilir.

https://www.delilavukatlik.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button